گریم زیبایی(سینمایی)

خانم فریبا نور شعاع حسینی


 • مربی گریم و ماسک، گریم زیبای، ساخت ماسک ها و طراحی آن برای نمایش

 • سابقه تدریس گریم در دانشگاه تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد

 

سرفصل آموزش :


 • آموزش گریم ماسک

 • آموزش گریم برای تئاتر

 • آموزش گریم برای تصویر

 • آموزش مراقبت و آماده سازی پوست

 • آموزش چهره پردازی حرفه ای، زیبایی و سینمایی

خانم لیلا خنجری


 • استاد دانشگاه مراقبت و زیبایی

 • کارشناس چهره پردازی حرفه ای از دانشگاه فرهنگ و هنر

 

سرفصل های آموزش :


 • آموزش گریم ماسک

 • آموزش گریم برای تئاتر

 • آموزش گریم برای تصویر

 • آموزش مراقبت و آماده سازی پوست

 • آموزش چهره پردازی حرفه ای، زیبایی و سینمایی

روزمه افراد در اینجا قرار می گیرد.

Help-Desk

تنظیمات قالب