خدمات ویژه به سالن ها

خدمات ویژه دیجی بانو به سالنها چیست؟

 

سامانه دیجی بانو در نظر دارد به منظور فرهنگ سازی و آشنایی همکاران محترم (مدیران، مسئولین و پرسنل) سالنها و آموزشگاه های مراقبت زیبائی بر اساس تقاضا و مشکلات پیش روی ایشان به کلیه متقاضیان صنف، مشاوره رایگان ارائه نماید. تا با این شیوه بتوانیم همواره در کنار فعالان صنف قرار گرفته و به عنوان یک راهنما و مشاور به مشکلات و تقاضای مراجعین پاسخ دهیم.
گروه مشاورین دیجی بانو کلیه مشاوره های درخواستی را به صورت رایگان انجام می دهد و بر این باور است که ارتقاء سطح دانش شاغلین در این صنف میتواند کمک موثری به سلامت، بهداشت و ارائه خدمات شایسته به هموطنان عزیزمان نماید. انشاالله
شایان ذکر است علاوه بر ارائه خدمات مشاوره در دسته های ذیل آمادگی پاسخ‌گوئی به نیازهای مدیران محترم را نیز خواهیم داشت، لذا امیدواریم بتوانیم در این فرهنگسازی سهم کوچکی را به خود اختصاص دهیم.

درخواست خدمات

%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7
%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7
%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c
%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa
%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a8%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c
%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1
%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c
%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b1%db%8c
%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c%d8%8c-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81
%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c
%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c